اين دوره شامل آموزش نحوه تدريس  زبان انگليسى به بزرگسالان و كودكان در ٤ دوره و ترم ١٠ جلسه ايى بوده

كه بر اساس استاندارد هاى بين المللى و روز دنيا تدوين ، به روز رسانى و توسط مجرب ترين اساتيد به صورت دوره اى در هر سال برگزار ميگردد.

در انتهاى اين دوره بهترين ها با كسب نمرات بالا به آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى و موسسات آموزش عالى جهت همكارى و شروع به كار معرفى خواهند شد.